548 Diğer Kâr Yedekleri Hesabı

548 Diğer Kâr Yedekleri Hesabı

Özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmamış olan kârdan ayrılan diğer yedekler bu hesapta izlenir.


İşleyişi :

Kardan ayrılan tutarlar bu hesaba alacak, mahsubunda borç kaydedilir.