580 Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı

580 Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı

Geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan dönem net zararlarının izlendiği hesaptır.