59 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 23/05/1963
Resmi Gazete No:

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 202 sayılı kanunla değişik 12 nci maddesinin son fıkrası hükmü gereğince meyvalı veya meyvasız ağaçlarda meyva ve mahsul verebilecek hale gelme durumunun başlangıç seneleri Tarım Bakanlığı ve Bakanlığımız tarafından müştereken aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 202 sayılı kanunla değişik 12 nci maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 205 sayılı kanunla değişik 243 üncü maddesi hükümlerinin tatbikinde göz önünde tutulması rica olunur.

Aşılanma tarihi itibari ile meyva ağaçlarının mahsüle yatma çağları

 

A) MEYVE AĞAÇLARI

SENE

Armut

7 (Yabanî üzerine aşılama 3)

Ayva

5

Elma

7

Erik

6

Kayısı

7

Zerdali

6

Kiraz

6

Vişne

5

Şeftali

4

Antep fıstığı

12 (Yabanî üzerine aşılama 5)

Ceviz

10

Dut

4

Kızılcık

4

Badem

6

Üvez

7

Muşmula

5

İncir

8

Zeytin

10 (Yabanî üzerine aşılama 4)

Kestane

12 (Yabanî üzerine aşılama 5)

Hünnap

7

Harnup

5

Nar

4

Limon

6

Portakal

6

Mandalina

4

Grayfurt

6

Turunç

5

Fındık

4

Bağ

3 (Amerika anacı üzerine aşılı Bağlarda 4)

Muz

2

B) ORMAN AĞAÇLARI :

 

Ağaç isimleri
Kalın çaplı emval için kesime olgun yaşı
İlk aralama ile direk elde edilme yaşı (ince çaplı sanayi odunu)
Yakacak odun elde edilme yaşı
Kömürlük odun elde edilme yaşı
Sebetçi çubuğu, tütün, fasulya sırığı yaşı

Karaçam

120
50
_
_
_

Sarıçam

120
50
_
_
_

Kızılçam

80
50
_
_
_

Köknar

120
50
_
_
_

Fıstıkçamı

80
50
_
_
_

Ladin

120
50
_
_
_

Sedir

200
60
_
_
_

Ardıç

200
70
_
_
_

Servi

120
60
_
_
_

Meşe

200
60
30
15
_

Kayın

120
50
30
15
_

Gürgen

_
40
30
15
_

Kestane

_
_
20
_
5

Dışbudak

80
40
_
_
_

Karaağaç

100
50
_
_
_

Kızılağaç

50
30
_
_
_

Akçaağaç

80
_
20
_
_

Şimşir

200
(Tornacılık makara)
_
_
_

Kayacık

150
_
_
_
_

Kavak

15
_
_
_
_

Söğüt

_
_
20
_
_

Akasya

30
_
20
_
_

Okaliptüs

_
15
15
_
_

Ihlamur

60
_
_
_
_

Yabanî fındık

_
_
20
_
5

Sebetçi söğüdü

_
_
20
_
5

Çınar

100
50
_
_
_