591 Dönem Net Zararı Hesabı (-)

591 Dönem Net Zararı Hesabı (-)

İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin net zarar tutarının izlendiği hesaptır.


İşleyişi :

Sonuç hesaplarında yer alan “692. Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı”ndan aktarılan tutarlar bu hesaba borç, aynı hesaba alacak kaydedilir.