601 Yurtdışı Satışlar Hesabı

601 Yurtdışı Satışlar Hesabı

Yurt dışında satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan yada alınacak olan toplam değerlerin izlendiği hesaptır.


İşleyişi :

Yurtiçi satışlarda olduğu gibidir.