610 Satıştan İadeler Hesabı (-)

610 Satıştan İadeler Hesabı (-)

Satılan malların iade edilen bölümünün fatura tutarlarını kapsar.


İşleyişi :

Daha önce yapılan satışlar ile ilgili olarak ilgili hesaplara borç, Brüt Satışlardan ilgili hesaplara alacak kaydedilmiş bulunan malın fatura tutarı, malın kısmen yada tamamen iade edilmesi durumuna göre, “610. Satıştan İadeler Hesabı”nın borcuna, buna karşılık ilgili hesaba alacak kaydedilir.