621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı (-)

621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı (-)

Herhangi bir değişikliğe tabi olmadan satılmak amacıyla alınan ticari mallar (emtia) ve benzeri kalemlerin maliyetini kapsar.


İşleyişi :

Satılan ticari malların maliyet tutarı “153. Ticari Mallar Hesabı“na alacak, bu hesaba borç kaydedilir.