622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı (-)

622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı (-)

Üretilen hizmetlerle ilgili olarak yapılan giderlerin kaydedildiği hesaptır.


İşleyişi :

Üretilen hizmetle ilgili giderler niteliklerine göre, eş zamanlı kayıt sistemine tabi olan ve 7/A seçeneğini uygulayan hizmet işletmeleri “741. Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı” alacağı ile, 7/B seçeneğini uygulayan küçük işletmelerde “799. Üretim Maliyeti Hesabı” alacağı ile, bu hesaba borç kaydedilir.