623 Diğer Satışların Maliyeti Hesabı (-)

623 Diğer Satışların Maliyeti Hesabı (-)

İşletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili diğer satış gelirlerinin elde edilmesi için yapılan giderlerin izlendiği hesaptır.


İşleyişi :

Hesaplanan satışların maliyeti bu hesabın borcuna kaydedilir.