640 İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabı

640 İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabı

İşletmelerin sermayelerine katıldıkları iştiraklerden elde ettikleri temettü gelirlerinin izlendiği hesaptır. Hisse senedi ve tahvil gibi menkul kıymet satışından doğan kârlar ya da zararlar bu hesaba alınmaz.