642 Faiz Gelirleri Hesabı

642 Faiz Gelirleri Hesabı

Her türlü kısa ve uzun vadeli mali yatırımlardan sağlanan faiz gelirlerinin izlendiği hesaptır.