643 Komisyon Gelirleri Hesabı

643 Komisyon Gelirleri Hesabı

Tahakkuk eden komisyon gelirleri bu hesapta izlenir.