661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri Hesabı (-)

661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri Hesabı (-)

Bir yılı aşan vadeli borçlanmalarla ilgili faiz ve benzeri giderlerin izlendiği hesaptır.