691 Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı (-)

691 Dönem Kârı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı (-)

Dönem kârı üzerinden, ilgili mevzuat hükümlerine göre hesaplanan vergi ve yasal yükümlülükler bu hesabın borcuna, “370- Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı“nın alacağına kaydedilir. Bu hesap “590- Dönem Kârı veya Zararı Hesabı” ile birlikte kapatılarak “692- Dönem Net Kârı veya Zararı Hesabı”na devredilir.