7256 Bağkur Hizmet Sildirme Dilekçe Örneği

Bağkur Hizmet Sildirme Dilekçe Örneği

Ek-1

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

……………… SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

…………………………. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

 

Sigorta Bilgileri

Adı-Soyadı  
T.C. Kimlik No  
Bağ-Kur Numarası  
 

 

Tebligat Adresi

 

 

İlçe…………………………….

İl……………………………

Telefon No 0 (………)…………………………..
Faks No 0 (………)…………………………..
Cep Telefon No 0 (………)…………………………..
e-Posta Adresi  

 

1) (  ) 5510 Sayılı Kanun’un Geçici 83 üncü Maddesinde Yer Alan 2 Aylık Süreyi Beklemeksizin Sigortalılığın Durdurulmasına İlişkin Talep

 

                31.10.2020 tarihi itibarıyla prim borcum bulunmaktadır. 5510 sayılı Kanunun Geçici 83 üncü maddesinde yer alan 2 aylık süreyi beklemeksizin sigortalılık sürelerimin prim ödemelerime göre durdurulmasını talep ediyorum.

 

2) (     ) 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Prim Borçlarını Yapılandıranların Sigortalılığın Durdurulmasına İlişkin Talebi

 

                7256 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırılan prim borçlarımı ödeyemeyeceğimden yapılandırmamın iptal edilmesini ve 5510 sayılı Kanunun geçici 83 üncü maddesi kapsamında sigortalılık sürelerimin prim ödemelerime göre durdurulmasını talep ediyorum.

 

3) (    ) 6183 sayılı Kanunun 48 inci Maddesi Kapsamında Prim Borçlarını Taksitlendirenlerin Sigortalılığının Durdurulmasına İlişkin Talebi

 

                6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında taksitlendirilen prim borçlarımı ödeyemeyeceğimden tescil ve taksitlendirmemin bozulmasını, 5510 sayılı Kanunun Geçici 83 üncü maddesi kapsamında sigortalılık sürelerimin prim ödemelerime göre durdurulmasını talep ediyorum.

 

4) (    ) Kurumunuza olan borçlarım, 5510 sayılı kanunun 91 inci maddesi kapsamında ertelenmiş olup, erteleme bitiş tarihini beklemeksizin hizmetlerimin durdurulmasını talep ediyorum.

 

Yukarıda (…………..) numaralı seçenekte/seçeneklerde belirttiğim hususlar nedeniyle sigortalılığımın durdurulması hususunda gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim.

 

Eki:

Sigortalılık Belgesi (…..) Adet

……./……./…….

İMZA

[wp-embedder-pack width=”100%” height=”600px” download=”all” download-text=”” attachment_id=”751″ /]