Agi Taahhütnamesi Örneği

Asgari Geçim İndirimi (Agi) Taahhütnamesi

TAAHHÜTNAME

Konu: Asgari Geçim İndirimi Aile Durumu Bildirimi

 

……………………. T.C. kimlik numarası ile şirketinizde çalışmaktayım.

Asgari Geçim İndiriminden faydalanabilmek için vermiş olduğum, Aile Durumu Bildirim formundaki bilgilerin doğruluğunu ve bu bilgilerde değişiklik olduğunda, bu değişiklikleri 1 ay içinde bildireceğimi taahhüt eder, beyan ettiğim bilgilerin yanlışlığından kaynaklanan her türlü cezai yaptırımı ve bu durumun iş aktimin işverence haklı nedenle feshine neden olacağını peşinen kabul ederim.

 

Tarih                          : ………………..                                        

Ad Soyad