Askerlik Nedeniyle İstifa Dilekçesi Örneği

Askerlik Nedeniyle İstifa Dilekçesi Örneği

……….. tarihinden itibaren kurumunuzda çalışmaktayım. ……10.2012 tarihinde askere gideceğimden, 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 6. madde ile   1475 sayılı İş Kanunu’nun kıdem tazminatıyla ilgili yürürlükteki 14. maddesine dayanarak, askerlik nedeniyle …….011.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iş sözleşmemi sona erdiriyorum.

Gerekli işlemlerin yapılması ve kıdem tazminatımın tarafıma ödenmesi hususundaki talebimi bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

                                                                                                                       İMZA           

Tarih

Kimlik Numarası

Ad-Soyad

EK : Askerlik Şubesinden alacağınız sevk belgesinin fotokopisi