Bahçe Kültürleri Ana Sözleşme Amaç ve Konu Örneği

Bahçe Kültürleri Ana Sözleşme Amaç ve Konu Örneği

BAHÇE KÜLTÜRLERİ
a. Seralar kurmak bu seralarda çiçek soğanları, çiçekler ve her türlü süs bitkileri
yetiştirmek.
b. Fide, fidan, tohum, yem ve katkı maddelerinin üretimini yapmak.
c. Toprak alım ve satımını yapmak.
d. Yurt içinde ve yurt dışında bahçe dizaynı ile ilgili olarak peyzaj çalışmaları yapmak,
yaptırmak. Bu konuda kullanılan malzemelerin alım, satımı, ithalat ve ihracatını
yapmak ve düzenleme kapsamı içinde proje hazırlamak, hazırlatmak, etüd yapmak,
yaptırmak, danışmanlık hizmeti vermek.