Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Bankalarca Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankalarca Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Şubat 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31391 YÖNETMELİK Bankacılık D...

Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Şubat 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31391 YÖNETMELİK Bankacılık Düze...