Basit Usul

Basit Usule Geçiş Dilekçesi Örneği

Basit Usule Geçiş Dilekçesi Örneği Gerçek usulden basit usule geçiş dilekçe örneği VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE Daireniz ……………..…………… Vergi Kimlik Numarasında ve aşağıdaki iş adresimde ………………………………….. f...

Gerçek usulden basit usule geçiş nasıl yapılır ?

Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin; • Gelir Vergisi Kanunu’nda yazılı genel şartları topluca taşıması, • Arka arkaya iki hesap dönemi iş hacminin özel şartlar...

Basit Usulden Gerçek Usule Nasıl Geçiş Yapılır ?

Basit Usulden Gerçek Usule Nasıl Geçiş Yapılır ? Basit usulün şartlarına haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen...

Ortaklıklarda Basit Usule Tabi Olmanın Şartları

Ortaklıklarda Basit Usule Tabi Olmanın Şartları Ortaklıkların Ortaklıkların basit usule tabi olup olmadığının tespitinde, iş hacmi ölçüleri ile yıllık kira bedelleri toplu olarak dikkate alınır. Ortak...

Basit Usulden Kimler Yararlanamaz

Basit Usulden Yararlanamayacak Olanlar 1. Kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları. 2. İkrazat (ödünç para verme) işleriyle uğraşanlar. 3. Sarraflar ile kıymetli maden v...

Basit Usule Tabi Olmanın Şartları

Basit Usule Tabi Olmanın Şartları Gelir Vergisi Kanunu’nun 47’nci ve 48’inci maddelerinde yer alan genel ve özel şartları topluca taşımak şartıyla basit usulde vergilendirmeden yararlanılacaktır. Basi...

Basit Usulde Vergilendirilecek Mükellefler

Basit Usulde Vergilendirilecek Mükellefler Gelir vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbabı, kazancın tespit usulü bakımından ikiye ayrılmaktadır. • Basit usulde gelir vergisine tabi olanlar. • Gerçe...