Basit Usule Geçiş Dilekçesi Örneği

Basit Usule Geçiş Dilekçesi Örneği

Gerçek usulden basit usule geçiş dilekçe örneği

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Daireniz ……………..…………… Vergi Kimlik Numarasında ve aşağıdaki iş adresimde ………………………………….. faaliyetime devam etmekteyim.

20… ve 20.. yıllarına ilişkin alış, satış ve/veya hasılat tutarları 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 48. maddesinde yer alan hadlerden düşük bulunmakta olup aynı kanunun 47. maddesindeki şartları da taşımaktayım.

Bu nedenle aynı Kanunun 6322 sayılı Kanunun 7. maddesiyle değişik 46. maddesinin 6. fıkrası hükmü gereği ……………… Tarihinden itibaren basit usulde vergilendirilmek istiyorum.

20.. ve 20.. yıllarına ilişkin alış, satış ve/veya hâsılat tutarlarına ilişkin İşletme Hesap Özeti aşağıya çıkarılmış olup ekleri ile birlikte dilekçem ekinde sunulmuştur.

Gereğini bilgilerinize arz ederim. …/…/20..

Adı Soyadı İmzası :…………………………………………………….…

İŞ ADRESİ :

TEL :

E K L E R İ :
İşyeri Kendi Mülkü ise Yeni Tarihli Emlak Beyanı Değer Belgesi
İşyeri Kiralık İse 20.. Yılı Kira Ödeme Dekontu
İşyeri Kiralık İse 20..Yılı Kira Ödeme Dekontu

20..TAKVİM YILI İŞLETME HESAP ÖZETİ
20.. TAKVİM YILI İŞLETME HESAP ÖZETİ