Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3471)

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3471)

2 Şubat 2021 SALI Resmî Gazete Sayı: 31383

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3471

Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oranlan hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

1 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

1/2/2021 TARİHLİ VE 3471 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE I- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (11) sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen malların özel tüketim vergisi oranları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.