Bilumum Kara ve Deniz Motorları Ana Sözleşme Amaç ve Konu Örneği

Bilumum Kara ve Deniz Motorları Ana Sözleşme Amaç ve Konu Örneği

BİLUMUM KARA VE DENİZ MOTORLARI
a. Kara, su ve deniz motorları, elektrik motorları, su pompaları ve bunlara ait yedek parça
ve teferruatı ithalini , ihracını ve dahilini ticaretini yapmak.
b. Yerli ve yabancı gemi, tanker, şilep, koster, denizaltı, motor, tekne ve ticari amaçlı
tüm deniz yük ve insan taşıtlarının mekanik elektrik, elektronik, elektromekanik ve
bilumum teknik bakımlarını gerçekleştirmek için tersaneler, tamirhaneler, atölyeler,
kızak ve çekek yerleri, kuru ve sabit havuzlar kurmak. Bu araçların her türlü ikmali,
donatılması, yük ve lömbo işlerini yapmak.
c. Gemi acenteliği işleri, gemilere yakıt, kumanya ve malzeme ikmalleri yapmak ve
yaptırmak.
d. Yatçılık işleri yapmak, yat yaptırmak, kiralamak ve kiraya vermek.