Binek ve ticari araçlar için ödenen motorlu taşıtlar vergisinin araç maliyetine dahil edilip edilemeyeceği hk

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları, Usul Ve Tahsilat Grup Müdürlüğü

Sayı

:

95462982-105[VUK.ÖZLG-2018-112]-E.155559

26.08.2019

Konu

:

Binek ve ticari araçlar için ödenen motorlu taşıtlar vergisinin araç maliyetine dahil edilip edilemeyeceği hk

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinde; 2. el binek ve ticari araç alım satımı yapmakta olduğunuzu, bu araçlar için ödenen motorlu taşıtlar vergisinin ilgili araç maliyet bedeline eklenip eklenemeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmekte olduğu anlaşılmaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

– 262 nci maddesinde; “Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade eder.”,

– 274 üncü maddesinde, “Emtia, maliyet bedeliyle değerlenir…”

hükümleri yer almaktadır.

Buna göre, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan bir ödeme mahiyetinde olmayan motorlu taşıtlar vergisinin, ilgili oldukları araçların maliyet bedeline ilave edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.