Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi Form 2

Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi Form 2

 

 

                                           

                                            (İşyeri Adı)Büyük Harfle                                Sıra No:

(Faaliyet Konusu) Büyük Harfle

ÇALIŞANLARA AİT KİMLİK BİLDİRME BELGESİ (FORM-2)

Türü İş Yeri Konut Yurt FOTOĞRAF
X    
BULUNDUĞU İl İlçe Bucak köy
     
Mevki Semt Cad / Sok Bina No Telefon No
       
ÇALIŞANIN
T.C.Kimlik Numarası   Nüfusa Kayıtlı Olduğu
Soyadı Adı   İl  
Baba ve Ana Adı   İlçe  
Doğ. Yeri ve Tarihi   Bucak-Köy  
Medeni Hali   Pasaport Ta. Ve Sa.  
Uyruğu   İ.Tez.Ve Sa.  
Önceki İşinin Adı Yeri Ev Adresi ve Telefon No Ayrılış Tarihi
     

 

 

 
Yaptığı İş   Başlama Tarihi İşyerinde Barınıyor mu?
   
BELGEYİ DÜZENLEYENİN
T.C.Kimlik Numarası   DURUMU
Soyadı Adı   İŞ YERİNDE Sahibi  
Baba ve Ana Adı   Kiracı  
Doğ. Yeri ve Tarihi   Sorumlu İşletmeci  
Uyruğu   KONUTTA   YURTTA Aile Reisi  
Konut Adresi

Tel. No.

  Yö.Veya Yet.Üye  
Sorumlu İşletmeci  
Verdiğim bu belgenin doğruluğunu onaylarım. …../…../20….    İmza/Kaşe
BELGEYİ ALANIN
ADI SOYADI   GÖREVİ Kimlik Bildirim Büro Memuru
RÜTBESİ   İMZASI  
—————————————————————————————————————————- ÇALIŞANIN AYRILMASI HALİNDE BELGEYİ DÜZENLEYEN İLE KOLLUK ÖRGÜTÜ ARASINDA DEĞİŞTİRİLECEK KISIM
T.C.Kimlik Numarası   Çalışılan Yerin Adresi  
Soyadı Adı  
Baba ve Ana Adı   Ayrılış Tarihi  
Doğ. Yeri ve Tarihi   İmza  
Not: Bu kısımın belge örneği ile birlikte üç yıl saklanması zorunludur.

                                                                           (Çalışanın ayrılması durumunda)Kaşe İmza

[wp-embedder-pack width=”100%” height=”600px” download=”all” download-text=”Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi Form 2″ attachment_id=”938″ /]