Canlı Hayvan Ana Sözleşme Amaç ve Konu Örneği

Canlı Hayvan Ana Sözleşme Amaç ve Konu Örneği

CANLI HAYVAN
a. Her çeşit canlı hayvan alımı, satımı, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak. Her
türlü eti yenebilir, canlı hayvanların usul ve esaslar dahilinde kesimi yapmak.
b. Besicilik ve hayvan yetiştiriciliği yapmak.
c. Her türlü besihane, kuluçhane, kesimhane, derihane, tabakhane, hayvani yağ eritme
tesisi, buzhane ve soğukhava tesisleri, mezbaha, kiralayabilir ve işletebilir.