Çiçekçilik Ana Sözleşme Amaç Konu Örnekleri

Çiçekçilik Ana Sözleşme Amaç Konu Örnekleri

-Açıkta ve örtü altında her türlü çiçek seracılığı ile ilgili üretim, alım satımı, pazarlaması, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Her türlü iç ve dış mekan süs bitkileri, kesme ve saksı çiçekleri üretmek, alıp satmak, ithalat ve ihracatını yapmak, satımsal ve peyzaj projeleri ile sulama projeleri yapmak, peyzajla ilgili konularda danışmanlık ve bakım hizmetleri yürütmek.

-Konusu ile her türlü tohum, fide, fidan alıp satmak, ithalat  ve ihracatını yapmak.

-Konusu ile ilgili her türlü bitki çimlendirme, köklendirme ve yetiştirme ortamları yaratmak, alıp satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.

-Her türlü yapay ve doğal çiçek malzemelerinin toptan ve perakende ticareti, ithalatını, ihracatını yapmak.

-Çiçeklerle ilgili sera ve camekanlar için gerekli malzemelerin alımı, satımı, kurulması, kiralanması.