Çocuk İşçi Muvafakatname Örneği

Çocuk İşçi Muvafakatname Örneği

 

MUVAFAKATNAME 

 

Velisi olduğumuz  …………………TC Kimlik numaralı ………………………..’nun ………………………………sicil nolu’ne ait adresindeki işyerinde çalışmasına muvafakat ediyoruz.

 

 

Babası                           Annesi

 

Not : Geçerli olabilmesi için noter tarafından hazırlanması gerekmektedir.