Çocuk ve Genç İşçi Muvafakatnamesi

Çocuk ve Genç İşçi Muvafakatnamesi

Çocuk ve Genç İşçi Muvafakatnamesi Örneği

 

MUVAFAKATNAME

 

Velisi olduğumuz ………..…………………. TC Kimlik numaralı ……………………………….’ın ………………………………………………………………………….’ne ait …………………………………………… adresindeki işyerinde çalışmasına muvafakat ediyoruz.

 

 

Babası                           Annesi