Devamsızlık Tutanağı Örneği

Devamsızlık Tutanağı Örneği

 

…/…/…..

 

TUTANAK

 

İşyerimizin ………………… bölümünde, ……………… unvanı ile görev yapmakta olan ve aşağıda açık kimliği yazılı işçi, işyerimizden yazılı ya da sözlü izin almadan ve haklı bir neden bildirmeden …/…/….. tarihinde işyerine gelmemiş, mazeret bildirmemiştir.

 

Durumu belirten iş bu tutanak şahitler huzurunda imza altına alınmıştır.

 

Şahit                           Şahit                           Şahit

 

 

 

 

 

 

 

 

Devamsızlık Yapan İşçinin;

 

Sicil Numarası            :

 

Adı Soyadı                 :

 

T.C. Kimlik No          :