Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Talep Dilekçesi Örneği

Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Talep Dilekçesi Örneği

                                    …/…/…..

…………………………… 

 

 

Konu : Ücretsiz İzin Talebi Hk.

 

 

…/…/….. tarihinden bu yana …………………… departmanında …………………… unvanı ile çalışmaktayım.

 

…/…/….. tarihinde doğum yaptım ve …/…/….. – …/…/….. tarihleri arasında doğum izni kullandım. 4857 sayılı İş Kanununun 74. Maddesi gereğince …/…/….. tarihinden geçerli olmak üzere 6 aylık ücretsiz izin hakkımı kullanmak istiyorum.

 

Gereğini arz ederim.

 

 

                                                                                   Ad Soyad

 

 

Adres                                     :