Dökümanlar

15 Yıl 3600 Gün Emeklilik Dilekçe Örneği

15 Yıl 3600 Gün Emeklilik Dilekçe Örneği Sürdürmekte olduğum görevimden …………… tarihi itibariyle  1475 sayılı iş kanununun 14. maddesinin 1. fıkrasına eklenen 5. bent ve 506 sayılı kanunun 60. Maddesi ...

Evlilik Nedeniyle İstifa Dilekçesi Örneği

Evlilik Nedeniyle İstifa Dilekçesi Örneği ……….. tarihinden itibaren kurumunuzda çalışmaktayım. ……10.2011 tarihinde evlendim. 1475 sayılı İş Kanunu’nun kıdem tazminatıyla ilgili yürürlükteki 14. maddes...

7256 Bağkur Hizmet Sildirme Dilekçe Örneği

Bağkur Hizmet Sildirme Dilekçe Örneği Ek-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ……………… SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE …………………………. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE   Sigorta Bilgileri Adı-Soyadı  ...

Çocuk ve Genç İşçi Muvafakatnamesi

Çocuk ve Genç İşçi Muvafakatnamesi Çocuk ve Genç İşçi Muvafakatnamesi Örneği   MUVAFAKATNAME   Velisi olduğumuz ………..…………………. TC Kimlik numaralı ……………………………….’ın ………………………………………………………………………….’ne ...

Gelir Tablosu Örneği

Gelir Tablosu Örneği

İş Kazası Tutanağı Örneği

İş Kazası Tutanağı Örneği İŞ KAZASI TUTANAĞI KAZA GEÇİREN İŞÇİNİN ADI-SOYADI : SİGORTA SİCİL NO : BABA ADI : DOĞUMYERİ : DOĞUM TARİHİ : GÖREVİ : KAZA TARİH VE SAATİ : KAZA GÜNÜ İŞBAŞI SAATİ : ADRESİ :...

Çalışma Belgesi Örneği

Çalışma Belgesi Örneği

İEP Başvuru Dilekçesi Örneği

İEP Başvuru Dilekçesi Örneği …/…/……   T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ……………….. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne ……………………..     Aktif İşgücü Programları kapsamında Kurumunuzca ...

Sağlık Nedeniyle İstifa Dilekçesi Örneği

Sağlık Nedeniyle İstifa Dilekçesi Örneği …………………………   …/…/….. (işe giriş tarihi) tarihinden bu yana ……………………….. A.Ş. de …………(görevi)…….. unvanı ile çalışmaktayım. Sağlık problemlerim sebebiyle me...

Genç Girişimci Sgk Başvuru Dilekçe Örneği

Genç Girişimci Sgk Başvuru Dilekçe Örneği ……………… SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜDÜRLÜĞÜNE …………………. Kurumunuzun ……...

İşkur Engelli İşçi Bildirim Dilekçesi Örneği

İşkur Engelli İşçi Bildirim Dilekçesi Örneği …/…/….. T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ …………….. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne ………………. Kurumunuzun ……………………. dosya numarasında işlem gören işye...

İbraname Örneği

İbraname Örneği İBRANAME İŞVERENİN: Adı Soyadı-Unvanı : …………………………………………………………….. Adresi : …………………………………………………………….. SSK İşyeri Sicil No : …………………………………………………………….. Böl.Çal.Md.Sic.No : ………………………………………...

İşbaşı Eğitim Programı (İep) İstifa Dilekçesi Örneği

İşbaşı Eğitim Programı (İep) İstifa Dilekçesi Örneği …/…/….. ………………………… ; …/…/….. tarihinde başladığım ….…… numaralı işbaşı eğitim programından/kursundan ………….……(evlilik, askerlik, iş değişikliği, eği...

Basit Usule Geçiş Dilekçesi Örneği

Basit Usule Geçiş Dilekçesi Örneği Gerçek usulden basit usule geçiş dilekçe örneği VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE Daireniz ……………..…………… Vergi Kimlik Numarasında ve aşağıdaki iş adresimde ………………………………….. f...

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberine ulaşmak için tıklayınız.

  • 1
  • 2