Eğitim Ana Sözleşme Amaç Konu Örnekleri

Eğitim Ana Sözleşme Amaç Konu Örnekleri

-Ülkemizin ve bölgemizin eğitim bakımından daha üst bir düzeye ulaşabilmesini sağlamak amacı ile Milli Eğitim Bakanlığı ve konusu ile ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinleri almak kaydıyla ve yürürlükteki kanun tüzük yönetmelik tebliğ ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde eğitim ve öğretim alanında faaliyette bulunmak üzere özel okul, kreş ve özel sürücü kursları ve diğer teknik konuda kurslar açmak sınav merkezleri kurmak ve sınavlar düzenlemek sınav soruları düzenlemek düzenlettirmek bastırmak ve satmak. Rehberlik faaliyetlerinde bulunmak danışmanlık yapmak her türlü eğitim hizmetlerini yapmak. Konusu ile ilgili bilgisayar programları yapmak ve pazarlamak bilimum kırtasiye büro aksesuarı işyerlerinde kullanılan elektrikli ve elektriksiz malzemelerin her türlü bilgisayar ve bilgisayar ürünlerinin ve malzemelerinin alım ve satımını yapmak.
-İlköğretim, lise ve yüksekokul öğrencilerinin bilimsel şekilde eğitimlerine, bilgi ve görgülerinin arttırılmasına ve özellikle lisan öğrencilerine yardımcı olmak bu hususların tahakkuku için özel kurslar açmak, kendilerine özel dersler vermek,
-İlköğretim kurumları talebe ve mezunlarının üniversite ve yüksekokullara girebilmelerini temin amacı ile okutulan müfredat programları çerçevesi içinde bilimsel, kültürel, sanatsal bilgileri vermek, bu nedenlerle hazırlık ve takviye kurslar ile fen bilimleri ve lisan laboratuarları açmak,
-Yabancı dil eğitimi ile ilgili olmak üzere ses ve görüntü kasetleri ithal ve ihraç etmek, bunları çoğaltmak ve pazarlamak, buna bağlı olarak kurslar düzenlemek,
-Her hürlü eğitim faaliyetleri ile ilgili kurs, seminer ve diğer eğitim ve öğretim çalışmaları düzenlemek,
-Şirketin amacı eğitim-Öğretim , kültürel ve teknik konularda özel gündüzlü ve yatılı ana okulu ilk ve orta okullar, yurtlar, kurslar, açmak, açtırmak, işletmek ve işlettirmek,
-Üniversiteye hazırlık kursları lise, ortaokul, fen, askeri lise ve kolejleri ile birlikte kpss ve smmm hazırlık kursları açmak, açtırmak, işletmek ve işlettirmek,
-Yabancı dil, bilgisayar programcılık kullanma kursları ile daktilo, muhasebe, açık öğretime takviye, sürücü ve benzeri kurslar açmak, açtırmak, işletmek ve işlettirmek,
-Her Türlü özel eğitim kurumu Kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, mesleki ve teknik lise, yüksekokul, üniversite vb kurumlar açmak, açtırmak, işletmek ve işlettirmektir,
-Kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, mesleki ve teknik lise, yüksekokul, üniversiteler için öğrenci yurtları açmak, açtırmak, işletmek ve işlettirmek,
-Türk dili veya yabancı dil eğitimi yapan özel okul açmak, açtırmak, işletmek ve işlettirmek,
-Özel lisans kursları, mesleki tedrisat yapan teknik kurslar açmak, açtırmak, işletmek ve işlettirmek,
-Şirket eğitim-öğretim ve sosyal yarışmalar düzenleyebilir,
-Yetkili mercilerden izin almak şartı ile anaokulu, kreş, çocuk yuvası özel ilköğretim, lise, her türlü kurslar ve öğretimle ilgili eğitim ve öğretim tesisleri açmak, işletmek, devretmek, kiralamak, kiraya vermek, okul öncesi her türlü araştırmaları yapmak, faaliyet alanıyla ilgili personel hizmeti sunmak, bu konuda ailelere danışmanlık hizmeti vermek, her türlü psikolojik danışma merkezleri sosyal hizmet ve alanları ile her türlü işletmeler açmak ve işletmek, çocuk eğitimi ile ilgili kitaplar hazırlamak, hazırlanmış kitapları satın almak, satmak, pazarlamak, yine çocuk eğitimi ile ilgili oyuncak hazırlamak, hazırlanmış oyuncakları satın almak, satmak, pazarlamak, konusu ile ilgili dil ve bilgisayar, okul ve laboratuarları açmak işletmek, kiralamak ve kiraya vermek, spor tesisleri açmak, işletmek kiralamak kiraya vermek, öğrenci etüt, özel eğitim merkezleri, öğrenci pansiyon ve yurtları açmak ve işletmek, maksat ve gayeye uygun lokanta, kafeterya, büfe ve benzeri yiyecek ve içecek işyerleri açmak, işletmek, kiraya vermek,
-Her türlü Spor aktiviteleri için futbol, voleybol, basketbol , tenis, yüzme havuzu, ve buna benzer bilumum her türlü saha yapabilir, yaptırabilir, işletebilir, işlettirebilir, kiralar, kiraya verebilir,
– Her türlü Spor aktiviteleri için futbol, voleybol, basketbol , tenis, yüzme havuzu, ve buna benzer bilumum her türlü takım kurabilir, kurdurabilir,
-Her türlü satranç, futbol, voleybol, basketbol , tenis, yüzme havuzu, ve buna benzer bilumum her türlü etkinlik organizasyon düzenleyebilir, düzenlenen etkinli ve organizasyonlara katılabilir ve iştirak edebilir,