Ekonomik ve Mali Yeterlilik Bildirimi Formu

Ekonomik ve Mali Yeterlilik Bildirimi Formu

Ekonomik ve Mali Yeterlilik Bildirimi Formu Örneği

Ekonomik ve Mali Yeterlilik Bildirimi Formu

AÇIKLAMALAR

1-Belge, Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesi hükümleri esas alınarak düzenlenecektir.

2-Başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıla ait bilanço bilgileri sunulmalıdır. Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla ait bilgileri sunabilir. Bu takdirde, son üç yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bilanço oranları hesaplanacaktır.

3-Başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan taleplerde, bir önceki yıla ait bilanço bilgisinin sunulmaması durumunda iki önceki yıla ait bilanço bilgileri sunulabilir. Bu bilanço bilgilerine göre yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın bilanço bilgileri ile üç önceki ve dört önceki yıla ait bilanço bilgilerini sunabilir. Bu takdirde, ilgili yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bilanço oranları hesaplanacaktır.

4-Cari oran hesaplanırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan; yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir.

5-Özkaynak oranı hesaplanırken yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir.

6-4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen mükellefin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

7-Bilanço oranlarında yuvarlama yapılmayacaktır.

8- İş hacmi, başvuru sahibinin başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıla ait cirosunu gösteren gelir tablosuna göre belirlenir. Bu kriteri başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

9- İş hacmi bilgileri olarak, sadece yapım işlerine ait ciro da sunulabilir. Bu takdirde, başvurunun yapıldığı yıldan önceki son üç yıl içerisinde herhangi bir yılın parasal tutarı üzerinden yeterlik kriterinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Ekonomik ve Mali Yeterlilik Bildirimi Formu Örneği Önizleme

[pdf-embedder url=”https://muhasebeportal.net/wp-content/uploads/2020/11/Ekonomik-ve-Mali-Yeterlilik-Bildirimi-Formu.pdf” title=”Ekonomik ve Mali Yeterlilik Bildirimi Formu”]