2020 Yılı Basit Usulde Vergilendirmeye İlişkin Had ve Tutarlar

Anasayfa Forumlar Forum 2020 Yılı Basit Usulde Vergilendirmeye İlişkin Had ve Tutarlar

 • Bu konu boş.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #100002541
  muhasebe
  Anahtar yönetici

  Basit Usulde Vergilendirmeye İlişkin Had ve Tutarlar (*)

  Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı, 2020 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 11.000 TL, diğer yerlerde 7.000 TL olarak tespit edilmiştir.

  Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

  Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler, 2019 takvim yılında uygulanmak üzere;
  – 1 numaralı bent için 140.000 TL ve 220.000 TL,
  – 2 numaralı bent için 70.000 TL,
  – 3 numaralı bent için 140.000 TL, olarak tespit edilmiştir.

  3. Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin

  Özel Hadler

  Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2019 yılı için 27/12/2019 tarihli ve 30991 (2.M) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 310) ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.

  Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2019 takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2019 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

  Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları
  bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 2/5/1982 tarihli ve 17682 sayılı
  Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 136)’ndeki hesaplamalar
  doğrultusunda işlem yapılacaktır.
  4. Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması Basit
  usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 6/12/1998 tarihli ve 23545 sayılı Resmî Gazete’de
  yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 215) ile getirilen, belge vermedikleri
  günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulamanın,
  31/12/2020 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin
  Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür.
  (*) 27.12.2019 gün ve 30991 (2.M) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 310 Seri No.lu Gelir
  Vergisi Genel Tebliği

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.