Fuarcılık Ana Sözleşme Amaç Konu Örnekleri

Fuarcılık Ana Sözleşme Amaç Konu Örnekleri

-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü fuar düzenlemek ve bu faaliyetin tanıtımı amacıyla yayıncılık reklamcılık ve organizasyon işleri yapmak. Fuar konusuyla ilgili olmak kaydıyla kongre, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.