Fuarcılık Ana Sözleşme Amaç ve Konu Örneği

Fuarcılık Ana Sözleşme Amaç ve Konu Örneği

-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü fuar düzenlemek ve bu faaliyetin tanıtımı amacıyla yayıncılık reklamcılık ve organizasyon işleri yapmak. Fuar konusuyla ilgili olmak kaydıyla kongre, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.