Gece ve Vardiyalı Çalışabilir Raporu Örneği

Gece ve Vardiyalı Çalışabilir Raporu

…/…/…..

 

 

SAĞLIK RAPORU

Protokol No                :

Adı Soyadı                 :

Sicil Numarası            :

 

 

Yukarıda adı soyadı ve sicil numarası bulunan personelin, fiziki muayene sonucuna göre gece ve vardiyalı çalışması uygundur.

 

İŞE GİRİŞ MUAYENESİ SONUCU
Protokol No
Muayene Tarihi
İşyeri Hekimi
ADAY PERSONELE AİT BİLGİLER
T.C. Kimlik No
Adı Soyadı
Birim
Unvanı
KANAAT VE SONUÇ BİLGİLERİ
Kanaat Çalışabilir
Kanaat Açıklama ….. İşinde bedenen ve ruhen çalışmaya elverişlidir.
Koşullar Gece ve Vardiyalı Çalışabilir.