Gelir Vergisi Sirküleri/33 : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

Gelir Vergisi Sirküleri/33

 

Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi : 11/04/2005
Sayısı GVK-33/2005-5/ Yatırım İndirimi 5
İlgili olduğu maddeler : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298
İlgili olduğu kazanç türleri : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.2005 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %.3,3 (yüzde üç virgül üç) olarak tespit edilmiştir.

Duyurulur.

H. Ümit AKSOY
Bakan a.
Gelirler Genel Müdürü V.