Gelir Vergisi Sirküleri/40 :  Pirina teslimi esnasında tevkifat yapılmaması hakkında

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Vergisi Sirküleri/40

 

Konusu : Pirina teslimi esnasında tevkifat yapılmaması hakkında
Tarihi : 24/11/2005
Sayısı GVK- 40/2005- 12/ Zirai Kazançlar 1
İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 52, 53 ve 94 üncü maddeler,
İlgili olduğu kazanç türleri : Zirai kazanç
İlgili olduğu tebliğler : Gelir Vergisi Genel Tebliği 164, 185

 

Zeytinyağı üretimi yapan firmalarca müstahsile ait tane zeytinlerin sıkılarak zeytinyağı haline getirilmesi ve bu hizmetin bedelinin hak yağ ve pirina teslim edilmek suretiyle ödenmesi esnasında söz konusu ürünlerin emsal bedeli üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94/11 inci maddesi gereğince yapılması gereken vergi tevkifatı konusunda Bakanlığımıza intikal eden yargı kararları, zeytin üreticisi çiftçilere ait zeytinlerin sıkılması karşılığında alınan hak yağ ve pirinaların zirai ürün alışı olmayıp, hizmet bedelinin ayın olarak tahsili olduğu, bu nedenle vergi kesintisine gerek bulunmadığı yönündedir.

Konu hakkında verilen yargı kararlarının müstakar hale gelmesi nedeniyle, müstahsile ait tane zeytinlerin sıkılarak zeytinyağı haline getirilmesi ve bu hizmetin bedelinin hak yağ ve pirina teslim edilmek suretiyle ödenmesi esnasında; sadece hizmet bedeline ilişkin teslim edilen ürünlerin emsal bedeli üzerinden, uygulamanın aksine müstakar hale gelen yargı kararları doğrultusunda, Gelir Vergisi Kanununun 94/11 inci maddesi gereğince vergi tevkifatı yapılmayacaktır.

Öte yandan, konu ile ilgili olarak yargı aşamasındaki dosyalarda ihtilaf yaratılmayarak mahkeme kararına göre işlem tesis edilmesi; henüz yargı aşamasına gelmemiş ya da inceleme aşamasında bulunan dosyalarla ilgili incelemelerin bu sirkülere göre sonuçlandırılması ve gerekli düzeltmelerin yapılması gerekmektedir.

Duyurulur.
 

Kemal UNAKITAN
MALİYE BAKANI