Gelir Vergisi Sirküleri/49 : Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Vergisi Sirküleri/49

Konusu : Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin
Uzatılması
Tarihi : 23/03/2006
Sayısı : GVK-49/2006-6/Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi-3
İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 92 ve 117
İlgili olduğu kazanç türleri : Tüm Gelir Unsurları

1. Giriş

Yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması, bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

Bilindiği üzere, 08/03/2006 tarihli ve 48 numaralı Gelir Vergisi Sirküleri ile 2005 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 24 Mart 2006 Cuma günü akşamına kadar uzatılmıştı.

Bu defa, Başkanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, yine Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, gelir vergisi mükelleflerinin 2005 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 29 Mart 2006 Çarşamba günü akşamına kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (2006 yılı Mart ve Temmuz aylarında) ödeyecekleri tabiidir.

Duyurulur.

Kemal UNAKITAN
Maliye Bakanı