Gelir Vergisi Sirküleri/58 : Beyana Tabi Geliri Sadece Basit Usulde Tespit Edilen Ticari Kazançlardan İbaret Olan Mükelleflerce Verilecek Yıllık Beyannamenin Verilme Zamanı

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Vergisi Sirküleri/58

Konusu :Beyana Tabi Geliri Sadece Basit Usulde Tespit Edilen
Ticari Kazançlardan İbaret Olan Mükelleflerce Verilecek
Yıllık Beyannamenin Verilme Zamanı
Tarihi : 15/02/2007
Sayısı : GVK-58/2007-2/ Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık
Beyannamesi-9
İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 92 ve 117
İlgili olduğu kazanç türleri : Ticari Kazanç

1-Giriş

Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olan gelir vergisi mükelleflerine ait yıllık beyannamelerin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verilme Süresinin Uzatılması

Gelir Vergisi Kanununun 92 nci maddesine göre, geliri sadece basit usulde tespit olunan ticari kazançlardan ibaret olan gelir vergisi mükelleflerinin 2006 yılı gelirlerine ait gelir vergisi beyannamesinin 2007 yılı Şubat ayının 15 inci günü akşamına kadar verilmesi gerekmektedir.

Ancak, ilgili meslek odaları ve mükellefler tarafından Başkanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun 17 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, geliri sadece basit usulde tespit olunan ticari kazançlardan ibaret olan gelir vergisi mükelleflerinin 2006 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi, 2007 yılı Şubat ayının 23 üncü günü akşamına kadar uzatılmıştır.

Öte yandan, beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, beyannamelerini ek süre içinde veren basit usule tabi mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (2007 yılı Şubat ve Haziran aylarında) ödemeleri gerektiği tabiidir.

Duyurulur.

Kemal UNAKITAN
MALİYE BAKANI