Gelir Vergisi Sirküleri/72 : Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Vergisi Sirküleri/72

 

Konusu                                    :Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması
Tarihi                                       : 25 /03/2009
Sayısı                                       :GVK-72/2009-2/Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
İlgili olduğu maddeler           :Gelir Vergisi Kanunu Madde 92, 117 ve Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 28
İlgili olduğu kazanç türleri   :Tüm Gelir Unsurları.
 

1.Giriş

Yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

Gelir Vergisi Kanununun 92 nci maddesine göre, 2008 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesinin 2009 yılı Mart ayının başından 25 inci günü akşamına kadar verilmesi ve aynı Kanunun 117 nci maddesine göre, söz konusu beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisinin Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Ancak, yoğun iş yükü ile ilgili olarak Başkanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, 5615 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle Vergi Usul Kanununa eklenen mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak, gelir vergisi mükelleflerinin 2008 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin (G.V.K. Geçici 67/11 inci Maddesine Göre  İhtiyari Beyanda Bulunan Mükellefler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi dahil) verilme süresi 27 Mart 2009 Cuma günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

Duyurulur.

Kemal UNAKITAN

Maliye Bakanı