Gelir Vergisi Sirküleri/8 : Özel Gider İndirimi Uygulaması

Özel Gider İndirimi Uygulaması ve Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulaması

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel MüdürlüğüGelir Vergisi Sirküleri/8

 

Konusu : Özel Gider İndirimi Uygulaması
Tarihi : 24/12/2003
Sayısı : GVK- 8 /2003-8 / Ücretlilerde Özel Gider İndirimi
İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 63/5, Mük. Madde 121
İlgili olduğu kazanç türleri : Ücretler

1 – Giriş

Mükelleflerin kendisi, eşi ve çocukları ile ilgili olarak 2003 yılında yaptıkları eğitim, sağlık, gıda, giyim ve kira harcamalarına uygulanacak özel gider indirimi ile 2004 yılında yapılacak bu tür harcamalara uygulanacak ücretlilerde vergi indirimi bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2-a) Özel Gider İndirimi Uygulaması (2003 Yılı Harcamaları İçin Yapılacak İşlemler)4842 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucunda, Gelir Vergisi Kanununun 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının 5 numaralı bendinde yer alan ve gayri safi ücret tutarından indirim konusu yapılan özel gider indirimi uygulaması 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre, mükellefin 2003 yılında kendisi, eşi ve çocukları ile ilgili olarak yapmış olduğu eğitim, sağlık, gıda, giyim ve kira harcamaları bugüne kadar olduğu gibi Gelir Vergisi Kanununun 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan 5 numaralı bendinde yer alan özel gider indirimi uygulamasına konu edilecek ve buna ilişkin bildirimler, konu ile ilgili olarak yayımlanan 176, 178, 182 ve 218 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde yer alan açıklamalar çerçevesinde 20 Ocak 2004 tarihine kadar işverenlere verilecektir.

b) Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulaması (2004 Yılı Harcamaları İçin Yapılacak İşlemler)

4842 sayılı Kanunla değişik Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121’inci maddesi ile 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere ücretlilerde vergi indirimi uygulaması getirilmiştir. Dolayısıyla, ücretliler 1.1.2004 tarihinden itibaren kendisi, eşi ve çocukları ile ilgili olarak yapacakları eğitim, sağlık, gıda, giyim ve kira harcamalarına ait belgeleri toplamaya devam edecekler ve toplanan bu belgelere göre vergi indirimi uygulamasından yararlanacaklardır. Konuyla ilgili olarak daha sonra gerekli açıklamalar Bakanlığımızca yapılacaktır.

Osman ARIOĞLU
Bakan a.
Gelirler Genel Müdürü