Genç Girişimci Sgk Başvuru Dilekçe Örneği

Genç Girişimci Sgk Başvuru Dilekçe Örneği

……………… SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜDÜRLÜĞÜNE

………………….

Kurumunuzun …………………. T.C.Kimlik numaralı 4/b kapsamında sigortalınızım.18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına Dair Kanunun 22.maddesinde yer alan ve 2018/28 Sayılı SGK genelgesinde bulunan Genç Girişimci Teşvik Uygulamasının şartlarını sağlamış bulunmaktayım.Kurumunuzdan bağ-kur teşviki kapsamında / /2018(ilk kez mükellefiyet tesisinden)den itibaren tahakkuk etmiş olan prim borçlarımın silinmesini ve teşvik süresince tahakkuk edecek prim borçlarımın da Genç Girişimci Teşvik uygulaması kapsamında muaf tutulmasını talep ediyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Saygılarımla;

(T.C.NO: ……………………..)

İSİM SOYİSİM

Adres:

Tlf :

EKLER :

1.Vergi Levhası

2.Vergi Dairesi Genç Girişimci Yazısı