İbraname Örneği

İbraname Örneği

İBRANAME

İŞVERENİN:
Adı Soyadı-Unvanı : ……………………………………………………………..
Adresi : ……………………………………………………………..
SSK İşyeri Sicil No : ……………………………………………………………..
Böl.Çal.Md.Sic.No : ……………………………………………………………..
İŞÇİNİN:
Adı Soyadı : ……………………………………………………………..
SSK Sig.Sic.No : ……………………………………………………………..
İşe Başlama Tarihi : …. / …. / ………
İşten Ayrılış Tarihi : …. / …. / ………
İşten Ayrılış Nedeni: ………………………. (Terk, istifa, çıkarılma, askerlik, emeklilik, ölüm, diğer)

…. / …. / ……….. tarihinden itibaren çalışmakta olduğum …………………………………………………………………… ‘den …………………………… nedenle ayrılıyorum. Ayrıldığım tarihe kadar hak etmiş olduğum bütün ücret ve haklarımdan kalanını aldım. İşyerimden hizmet akdimden ve yasal haklarımdan dolayı herhangi bir ayni, nakdi ya da sosyal hak alacağım kalmamıştır.
Bu nedenle işyerimden maddi ve manevi herhangi bir talepte bulunmayacağım. Hizmet akdimin başlangıcından ayrıldığım tarihe kadar tüm haklarımı aldığımı ibra ederim.

İBRA EDEN
Adı Soyadı
İmzası
Adres:
Tel: