İep Hesaplama Tablosu Örneği

İep Hesaplama Tablosu Örneği

 

İEP HESAPLAMA TABLOSU
  FİİLİ SİGORTALI ÇALIŞAN SAYISI Açıklama
PROGRAMA
BAŞVURU TARİHİ
  Programa başlama tarihindeki toplam fiili sigortalı çalışan sayısı yazılacaktır.
FAYDALANILACAK KATILIMCI SAYISI**   =Fiili Sigortalı Çalışan Sayısı/10

 

** Kontenjan belirlenirken tüm kesirler tama iblağ olunur. (2 ile 10 arası sigortalı çalışanı olan işyerleri programdan 1 (bir) katılımcı yararlandırabilirler.)

 

 

İşveren veya İşveren Vekilinin

Adı Soyadı                 :

Tarih                          :

İmza                           :