İep Hesaplama Tablosu Örneği

 

 

İEP HESAPLAMA TABLOSU
  FİİLİ SİGORTALI ÇALIŞAN SAYISI Açıklama
PROGRAMA
BAŞVURU TARİHİ
Programa başlama tarihindeki toplam fiili sigortalı çalışan sayısı yazılacaktır.
FAYDALANILACAK KATILIMCI SAYISI** =Fiili Sigortalı Çalışan Sayısı/10

 

** Kontenjan belirlenirken tüm kesirler tama iblağ olunur. (2 ile 10 arası sigortalı çalışanı olan işyerleri programdan 1 (bir) katılımcı yararlandırabilirler.)

 

 

 

İşveren veya İşveren Vekilinin

Adı Soyadı                 :

Tarih                          :

İmza                           :