İşbaşı Eğitim Programı (İep) İstifa Dilekçesi Örneği

İşbaşı Eğitim Programı (İep) İstifa Dilekçesi Örneği

…/…/…..​

………………………… ;

…/…/….. tarihinde başladığım ….…… numaralı işbaşı eğitim programından/kursundan ………….……(evlilik, askerlik, iş değişikliği, eğitim, özel nedenler vb.)… nedeni ile …/…/….. tarihinde ayrılmak istiyorum.

Bilgilerinize arz ederim.

Ad Soyad :

Adres :

Telefon No :

İmza :