İşbaşı Eğitim Programı İşe Giriş Bildirim Dilekçesi

 

…/…/……

 

T.C.

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

…………….. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne

…………………

 

 

 

Kurumunuz işbirliği ile yürütülmekte olan ……….. numaralı ……………………. kursu ………….. tarihinde sona ermiştir. Şirketimize …………….. tarihinde başlayan kursiyerlere ait işe giriş bildirgeleri dilekçe ekinde sunulmuştur.

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.