İşe Giriş Muayenesi Sonuç Yazısı

İşe Giriş Muayenesi Sonuç Yazısı

İŞE GİRİŞ MUAYENESİ SONUCU
Protokol No
Muayene Tarihi
İşyeri Hekimi
ADAY PERSONELE AİT BİLGİLER
T.C. Kimlik No
Adı Soyadı
Birim
Unvanı
KANAAT VE SONUÇ BİLGİLERİ
Kanaat Çalışabilir
Kanaat Açıklama ….. İşinde bedenen ve ruhen çalışmaya elverişlidir.
Koşullar Gece ve Vardiyalı Çalışabilir.